Onze koninginnen

Het telen van kwalitatief hoogwaardige raszuivere Buckfast koninginnen met de juiste eigenschappen is een vak apart.

Het proces begint bij de selectie van de moeder- en vadervolken. Van de moedervolken worden de koninginnen geteeld, van de vadervolken de darren die de koninginnen moeten bevruchten. Ook tussen raszuivere Buckfast volken zal er altijd verschil zijn in de karaktereigenschappen van de volken, de een is zachtaardig, heeft een rustige raatzit en heeft sterke hygiënische eigenschappen maar haalt minder honing of komt ook wat minder sterk uit de winter. De ander zal misschien iets onrustiger zijn en wat minder vriendelijk maar bijvoorbeeld wel meer honing halen. Door selectie van zowel de moeder- als de vadervolken kunnen de juiste eigenschappen van zowel de koningin die geteeld wordt als van de darren die de koningin bevruchten doorgegeven worden en ontstaan zachtaardige, gezonde en productieve volken waar je heerlijk mee kan imkeren!

Voor de selectie is het belangrijk dat er een groot aantal raszuivere Buckfast volken is waaruit geselecteerd kan worden. Uiteraard moeten wel de plaatselijke drachtomstandigheden meegenomen worden in de selectie, want geen een standplaats is hetzelfde. Elk voorjaar worden na de voorjaarsoogst de beste volken geselecteerd waarvan de koninginnen en waarvan de darren geteeld zullen worden. De volken worden geselecteerd op gezondheid en hygiënisch gedrag, zachtaardigheid, raatzit, zwermtraagheid, uitwintering en totale honingopbrengst.

Na de selectie worden de volken kleiner gezet zodat ze alle energie kunnen gebruiken om de larven te voeden en die zwemmen in de koninginnengelei. Hoe beter de larven gevoed worden, hoe vitaler de larven zijn waarvan de koninginnen en darren geteeld worden. Alleen het allerbeste is goed genoeg voor ons.

Buckfast bijen kun je herkennen aan hun ietwat oranje kleur.

F1 Koninginnen

De F1 koninginnen worden stand bevrucht en omdat er op de stand alleen maar raszuivere of F1 Buckfast volken staan en er geen darrenraad gesneden wordt, zijn er heel veel raszuivere darren aanwezig die voor de bevruchting van de koninginnen zorgen.

Bekijk onze F1 koninginnen

F0 Koninginnen

De F0 koniginnen zijn raszuivere koninginnen, en bij uitstek geschikt om zelf productievolken van te telen. Ze worden ook wel P-moeren genoemd. De koninginnen zijn afkomstig van een raszuiver Buckfast moedervolk dat speciaal geselecteerd is op zachtaardigheid, voorjaarsontwikkeling, haaldrift en gezondheid. De koningin is gecontroleerd bevrucht via het “moonlight mating” principe, met raszuivere en speciaal geselecteerde darrenvolken.

Bekijk onze F0 koninginnen

Moonlight mating

De raszuivere koninginnen die bij ons geteeld worden, worden via een speciale methode bevrucht, ook wel “moonlight mating” of gecontroleerde paring genoemd. De methode berust op het principe dat de darren onder normale omstandigheden overdag vliegen en tegen de avond, vaak rond een uur of zes, weer binnen. Daarna vliegen er dus geen darren meer rond. Door goed te monitoren wanneer de darren binnen zijn, kan dit tijdstip heel nauwkeurig bepaald worden.

Zodra de geteelde koninginnen uitgelopen zijn, worden ze bekeken en gecontroleerd op gebreken. Alleen koninginnen zonder gebreken worden gebruikt voor de bevruchting. Daarna worden ze in bevruchtingskastjes gedaan en worden ze koel en donker weggezet voor 7 dagen. De darren van de vadervolken worden een aantal dagen voordat de koninginnen op bruidsvlucht gaan overdag opgesloten door middel van een darrenrooster en een speciale vliegopening die geblokkeerd is.

Op de eerste dag van de bevruchting worden de bevruchtingskastjes met koninginnen een half uur nadat alle darren van de niet vadervolken binnen zijn, buiten geplaatst. Vervolgens worden de opgesloten darren van de vadervolken vrijgelaten en worden de vliegopeningen van de bevruchtingskastjes geopend. Binnen een kwartier zullen de meeste koninginnen op hun eerste oriëntatievlucht en wellicht ook hun bruidsvlucht gaan. ’s Avonds als alle darren weer in hun volken zijn en de bijen in de bevruchtingskastjes, worden de openingen weer gesloten en worden de bevruchtingskastjes weer koel en donker weggezet.

Op de 2e, 3e en 4e dag van de bevruchting wordt dit proces herhaald waarbij het uiterst belangrijk is dat de bevruchtingskastjes op exact dezelfde locatie teruggezet worden.

Na de 4e keer blijven de kastjes op hun plaats staan en worden de darren weer vrijgelaten.

Na 1 week wordt er gecontroleerd of de koninginnen aan de leg zijn. Na nog eens drie weken wordt het legpatroon van de koningin beoordeeld en zijn ze klaar om verzonden te worden.

Wilt u meer informatie over moonlight mating, dan zijn er op YouTube hele leuke filmpjes te vinden die daar uitleg over geven:

Wilt u meer weten?

Meer over ons Naar de shop

is toegevoegd aan je winkelmandje. Naar winkelmandje .